Converters:
dot  Life calculator 
dot  Astronomy 
dot  Working days 
dot  Length 
dot  Area 
dot  Time 
dot  Weight 
dot  Temperature 
dot  Capacity 
dot  Math 
dot  Density 
dot  Pressure 
dot  Random 
dot  IT converters 
search

 
 
 
 

Metric Tons (tonnes) to Kilograms Conversion

tonne = 1000 kg

Kilograms to Metric Tons (tonnes) Conversion

kg = 0.001 tonne

tonne to kg conversion table:

0.01 tonne = 10 kg 0.21 tonne = 210 kg 0.41 tonne = 410 kg 0.7 tonne = 700 kg
0.02 tonne = 20 kg 0.22 tonne = 220 kg 0.42 tonne = 420 kg 0.8 tonne = 800 kg
0.03 tonne = 30 kg 0.23 tonne = 230 kg 0.43 tonne = 430 kg 0.9 tonne = 900 kg
0.04 tonne = 40 kg 0.24 tonne = 240 kg 0.44 tonne = 440 kg 1 tonne = 1000 kg
0.05 tonne = 50 kg 0.25 tonne = 250 kg 0.45 tonne = 450 kg 1.1 tonne = 1100 kg
0.06 tonne = 60 kg 0.26 tonne = 260 kg 0.46 tonne = 460 kg 1.2 tonne = 1200 kg
0.07 tonne = 70 kg 0.27 tonne = 270 kg 0.47 tonne = 470 kg 1.3 tonne = 1300 kg
0.08 tonne = 80 kg 0.28 tonne = 280 kg 0.48 tonne = 480 kg 1.4 tonne = 1400 kg
0.09 tonne = 90 kg 0.29 tonne = 290 kg 0.49 tonne = 490 kg 1.5 tonne = 1500 kg
0.1 tonne = 100 kg 0.3 tonne = 300 kg 0.5 tonne = 500 kg 1.6 tonne = 1600 kg
0.11 tonne = 110 kg 0.31 tonne = 310 kg 0.51 tonne = 510 kg 1.7 tonne = 1700 kg
0.12 tonne = 120 kg 0.32 tonne = 320 kg 0.52 tonne = 520 kg 1.8 tonne = 1800 kg
0.13 tonne = 130 kg 0.33 tonne = 330 kg 0.53 tonne = 530 kg 1.9 tonne = 1900 kg
0.14 tonne = 140 kg 0.34 tonne = 340 kg 0.54 tonne = 540 kg 2 tonne = 2000 kg
0.15 tonne = 150 kg 0.35 tonne = 350 kg 0.55 tonne = 550 kg 3 tonne = 3000 kg
0.16 tonne = 160 kg 0.36 tonne = 360 kg 0.56 tonne = 560 kg 4 tonne = 4000 kg
0.17 tonne = 170 kg 0.37 tonne = 370 kg 0.57 tonne = 570 kg 5 tonne = 5000 kg
0.18 tonne = 180 kg 0.38 tonne = 380 kg 0.58 tonne = 580 kg 7 tonne = 7000 kg
0.19 tonne = 190 kg 0.39 tonne = 390 kg 0.59 tonne = 590 kg 9 tonne = 9000 kg
0.2 tonne = 200 kg 0.4 tonne = 400 kg 0.6 tonne = 600 kg 10 tonne = 10000 kg

kg to tonne conversion table:

100 kg = 0.1 tonne 2100 kg = 2.1 tonne 4100 kg = 4.1 tonne 7000 kg = 7 tonne
200 kg = 0.2 tonne 2200 kg = 2.2 tonne 4200 kg = 4.2 tonne 8000 kg = 8 tonne
300 kg = 0.3 tonne 2300 kg = 2.3 tonne 4300 kg = 4.3 tonne 9000 kg = 9 tonne
400 kg = 0.4 tonne 2400 kg = 2.4 tonne 4400 kg = 4.4 tonne 10000 kg = 10 tonne
500 kg = 0.5 tonne 2500 kg = 2.5 tonne 4500 kg = 4.5 tonne 11000 kg = 11 tonne
600 kg = 0.6 tonne 2600 kg = 2.6 tonne 4600 kg = 4.6 tonne 12000 kg = 12 tonne
700 kg = 0.7 tonne 2700 kg = 2.7 tonne 4700 kg = 4.7 tonne 13000 kg = 13 tonne
800 kg = 0.8 tonne 2800 kg = 2.8 tonne 4800 kg = 4.8 tonne 14000 kg = 14 tonne
900 kg = 0.9 tonne 2900 kg = 2.9 tonne 4900 kg = 4.9 tonne 15000 kg = 15 tonne
1000 kg = 1 tonne 3000 kg = 3 tonne 5000 kg = 5 tonne 16000 kg = 16 tonne
1100 kg = 1.1 tonne 3100 kg = 3.1 tonne 5100 kg = 5.1 tonne 17000 kg = 17 tonne
1200 kg = 1.2 tonne 3200 kg = 3.2 tonne 5200 kg = 5.2 tonne 18000 kg = 18 tonne
1300 kg = 1.3 tonne 3300 kg = 3.3 tonne 5300 kg = 5.3 tonne 19000 kg = 19 tonne
1400 kg = 1.4 tonne 3400 kg = 3.4 tonne 5400 kg = 5.4 tonne 20000 kg = 20 tonne
1500 kg = 1.5 tonne 3500 kg = 3.5 tonne 5500 kg = 5.5 tonne 30000 kg = 30 tonne
1600 kg = 1.6 tonne 3600 kg = 3.6 tonne 5600 kg = 5.6 tonne 40000 kg = 40 tonne
1700 kg = 1.7 tonne 3700 kg = 3.7 tonne 5700 kg = 5.7 tonne 50000 kg = 50 tonne
1800 kg = 1.8 tonne 3800 kg = 3.8 tonne 5800 kg = 5.8 tonne 70000 kg = 70 tonne
1900 kg = 1.9 tonne 3900 kg = 3.9 tonne 5900 kg = 5.9 tonne 90000 kg = 90 tonne
2000 kg = 2 tonne 4000 kg = 4 tonne 6000 kg = 6 tonne 100000 kg = 100 tonne
 
 
To top