Converters:
dot  Life calculator 
dot  Astronomy 
dot  Working days 
dot  Length 
dot  Area 
dot  Time 
dot  Weight 
dot  Temperature 
dot  Capacity 
dot  Math 
search

 
 
 
 

Joules to Kilojoules Conversion

J = 0.001 kJ

Kilojoules to Joules Conversion

kJ = 1000 J

j to kj conversion table:

10 J = 0.01 kJ 210 J = 0.21 kJ 410 J = 0.41 kJ 700 J = 0.7 kJ
20 J = 0.02 kJ 220 J = 0.22 kJ 420 J = 0.42 kJ 800 J = 0.8 kJ
30 J = 0.03 kJ 230 J = 0.23 kJ 430 J = 0.43 kJ 900 J = 0.9 kJ
40 J = 0.04 kJ 240 J = 0.24 kJ 440 J = 0.44 kJ 1000 J = 1 kJ
50 J = 0.05 kJ 250 J = 0.25 kJ 450 J = 0.45 kJ 1100 J = 1.1 kJ
60 J = 0.06 kJ 260 J = 0.26 kJ 460 J = 0.46 kJ 1200 J = 1.2 kJ
70 J = 0.07 kJ 270 J = 0.27 kJ 470 J = 0.47 kJ 1300 J = 1.3 kJ
80 J = 0.08 kJ 280 J = 0.28 kJ 480 J = 0.48 kJ 1400 J = 1.4 kJ
90 J = 0.09 kJ 290 J = 0.29 kJ 490 J = 0.49 kJ 1500 J = 1.5 kJ
100 J = 0.1 kJ 300 J = 0.3 kJ 500 J = 0.5 kJ 1600 J = 1.6 kJ
110 J = 0.11 kJ 310 J = 0.31 kJ 510 J = 0.51 kJ 1700 J = 1.7 kJ
120 J = 0.12 kJ 320 J = 0.32 kJ 520 J = 0.52 kJ 1800 J = 1.8 kJ
130 J = 0.13 kJ 330 J = 0.33 kJ 530 J = 0.53 kJ 1900 J = 1.9 kJ
140 J = 0.14 kJ 340 J = 0.34 kJ 540 J = 0.54 kJ 2000 J = 2 kJ
150 J = 0.15 kJ 350 J = 0.35 kJ 550 J = 0.55 kJ 3000 J = 3 kJ
160 J = 0.16 kJ 360 J = 0.36 kJ 560 J = 0.56 kJ 4000 J = 4 kJ
170 J = 0.17 kJ 370 J = 0.37 kJ 570 J = 0.57 kJ 5000 J = 5 kJ
180 J = 0.18 kJ 380 J = 0.38 kJ 580 J = 0.58 kJ 7000 J = 7 kJ
190 J = 0.19 kJ 390 J = 0.39 kJ 590 J = 0.59 kJ 9000 J = 9 kJ
200 J = 0.2 kJ 400 J = 0.4 kJ 600 J = 0.6 kJ 10000 J = 10 kJ

kj to j conversion table:

0.1 kJ = 100 J 2.1 kJ = 2100 J 4.1 kJ = 4100 J 7 kJ = 7000 J
0.2 kJ = 200 J 2.2 kJ = 2200 J 4.2 kJ = 4200 J 8 kJ = 8000 J
0.3 kJ = 300 J 2.3 kJ = 2300 J 4.3 kJ = 4300 J 9 kJ = 9000 J
0.4 kJ = 400 J 2.4 kJ = 2400 J 4.4 kJ = 4400 J 10 kJ = 10000 J
0.5 kJ = 500 J 2.5 kJ = 2500 J 4.5 kJ = 4500 J 11 kJ = 11000 J
0.6 kJ = 600 J 2.6 kJ = 2600 J 4.6 kJ = 4600 J 12 kJ = 12000 J
0.7 kJ = 700 J 2.7 kJ = 2700 J 4.7 kJ = 4700 J 13 kJ = 13000 J
0.8 kJ = 800 J 2.8 kJ = 2800 J 4.8 kJ = 4800 J 14 kJ = 14000 J
0.9 kJ = 900 J 2.9 kJ = 2900 J 4.9 kJ = 4900 J 15 kJ = 15000 J
1 kJ = 1000 J 3 kJ = 3000 J 5 kJ = 5000 J 16 kJ = 16000 J
1.1 kJ = 1100 J 3.1 kJ = 3100 J 5.1 kJ = 5100 J 17 kJ = 17000 J
1.2 kJ = 1200 J 3.2 kJ = 3200 J 5.2 kJ = 5200 J 18 kJ = 18000 J
1.3 kJ = 1300 J 3.3 kJ = 3300 J 5.3 kJ = 5300 J 19 kJ = 19000 J
1.4 kJ = 1400 J 3.4 kJ = 3400 J 5.4 kJ = 5400 J 20 kJ = 20000 J
1.5 kJ = 1500 J 3.5 kJ = 3500 J 5.5 kJ = 5500 J 30 kJ = 30000 J
1.6 kJ = 1600 J 3.6 kJ = 3600 J 5.6 kJ = 5600 J 40 kJ = 40000 J
1.7 kJ = 1700 J 3.7 kJ = 3700 J 5.7 kJ = 5700 J 50 kJ = 50000 J
1.8 kJ = 1800 J 3.8 kJ = 3800 J 5.8 kJ = 5800 J 70 kJ = 70000 J
1.9 kJ = 1900 J 3.9 kJ = 3900 J 5.9 kJ = 5900 J 90 kJ = 90000 J
2 kJ = 2000 J 4 kJ = 4000 J 6 kJ = 6000 J 100 kJ = 100000 J
 
 
To top