Converters:
dot  Life calculator 
dot  Astronomy 
dot  Working days 
dot  Length 
dot  Area 
dot  Time 
dot  Weight 
dot  Temperature 
dot  Capacity 
dot  Math 
dot  Density 
dot  Pressure 
dot  Random 
 
search

 
 
 
 

Square Kilometers to Square Decimeters

km2 = 1.0E+8 dm2

Square Decimeters to Square Kilometers

dm2 = 1.0E-8 km2

km2 to dm2 conversion table:

0.01 km2 = 1.0E+6 dm2 0.21 km2 = 2.1E+7 dm2 0.41 km2 = 4.1E+7 dm2 0.7 km2 = 7.0E+7 dm2
0.02 km2 = 2.0E+6 dm2 0.22 km2 = 2.2E+7 dm2 0.42 km2 = 4.2E+7 dm2 0.8 km2 = 8.0E+7 dm2
0.03 km2 = 3.0E+6 dm2 0.23 km2 = 2.3E+7 dm2 0.43 km2 = 4.3E+7 dm2 0.9 km2 = 9.0E+7 dm2
0.04 km2 = 4.0E+6 dm2 0.24 km2 = 2.4E+7 dm2 0.44 km2 = 4.4E+7 dm2 1 km2 = 1.0E+8 dm2
0.05 km2 = 5.0E+6 dm2 0.25 km2 = 2.5E+7 dm2 0.45 km2 = 4.5E+7 dm2 1.1 km2 = 1.1E+8 dm2
0.06 km2 = 6.0E+6 dm2 0.26 km2 = 2.6E+7 dm2 0.46 km2 = 4.6E+7 dm2 1.2 km2 = 1.2E+8 dm2
0.07 km2 = 7.0E+6 dm2 0.27 km2 = 2.7E+7 dm2 0.47 km2 = 4.7E+7 dm2 1.3 km2 = 1.3E+8 dm2
0.08 km2 = 8.0E+6 dm2 0.28 km2 = 2.8E+7 dm2 0.48 km2 = 4.8E+7 dm2 1.4 km2 = 1.4E+8 dm2
0.09 km2 = 9.0E+6 dm2 0.29 km2 = 2.9E+7 dm2 0.49 km2 = 4.9E+7 dm2 1.5 km2 = 1.5E+8 dm2
0.1 km2 = 1.0E+7 dm2 0.3 km2 = 3.0E+7 dm2 0.5 km2 = 5.0E+7 dm2 1.6 km2 = 1.6E+8 dm2
0.11 km2 = 1.1E+7 dm2 0.31 km2 = 3.1E+7 dm2 0.51 km2 = 5.1E+7 dm2 1.7 km2 = 1.7E+8 dm2
0.12 km2 = 1.2E+7 dm2 0.32 km2 = 3.2E+7 dm2 0.52 km2 = 5.2E+7 dm2 1.8 km2 = 1.8E+8 dm2
0.13 km2 = 1.3E+7 dm2 0.33 km2 = 3.3E+7 dm2 0.53 km2 = 5.3E+7 dm2 1.9 km2 = 1.9E+8 dm2
0.14 km2 = 1.4E+7 dm2 0.34 km2 = 3.4E+7 dm2 0.54 km2 = 5.4E+7 dm2 2 km2 = 2.0E+8 dm2
0.15 km2 = 1.5E+7 dm2 0.35 km2 = 3.5E+7 dm2 0.55 km2 = 5.5E+7 dm2 3 km2 = 3.0E+8 dm2
0.16 km2 = 1.6E+7 dm2 0.36 km2 = 3.6E+7 dm2 0.56 km2 = 5.6E+7 dm2 4 km2 = 4.0E+8 dm2
0.17 km2 = 1.7E+7 dm2 0.37 km2 = 3.7E+7 dm2 0.57 km2 = 5.7E+7 dm2 5 km2 = 5.0E+8 dm2
0.18 km2 = 1.8E+7 dm2 0.38 km2 = 3.8E+7 dm2 0.58 km2 = 5.8E+7 dm2 7 km2 = 7.0E+8 dm2
0.19 km2 = 1.9E+7 dm2 0.39 km2 = 3.9E+7 dm2 0.59 km2 = 5.9E+7 dm2 9 km2 = 9.0E+8 dm2
0.2 km2 = 2.0E+7 dm2 0.4 km2 = 4.0E+7 dm2 0.6 km2 = 6.0E+7 dm2 10 km2 = 1.0E+9 dm2

dm2 to km2 conversion table:

100 dm2 = 1.0E-6 km2 2100 dm2 = 2.1E-5 km2 4100 dm2 = 4.1E-5 km2 7000 dm2 = 7.0E-5 km2
200 dm2 = 2.0E-6 km2 2200 dm2 = 2.2E-5 km2 4200 dm2 = 4.2E-5 km2 8000 dm2 = 8.0E-5 km2
300 dm2 = 3.0E-6 km2 2300 dm2 = 2.3E-5 km2 4300 dm2 = 4.3E-5 km2 9000 dm2 = 9.0E-5 km2
400 dm2 = 4.0E-6 km2 2400 dm2 = 2.4E-5 km2 4400 dm2 = 4.4E-5 km2 10000 dm2 = 1.0E-4 km2
500 dm2 = 5.0E-6 km2 2500 dm2 = 2.5E-5 km2 4500 dm2 = 4.5E-5 km2 11000 dm2 = 1.1E-4 km2
600 dm2 = 6.0E-6 km2 2600 dm2 = 2.6E-5 km2 4600 dm2 = 4.6E-5 km2 12000 dm2 = 1.2E-4 km2
700 dm2 = 7.0E-6 km2 2700 dm2 = 2.7E-5 km2 4700 dm2 = 4.7E-5 km2 13000 dm2 = 1.3E-4 km2
800 dm2 = 8.0E-6 km2 2800 dm2 = 2.8E-5 km2 4800 dm2 = 4.8E-5 km2 14000 dm2 = 1.4E-4 km2
900 dm2 = 9.0E-6 km2 2900 dm2 = 2.9E-5 km2 4900 dm2 = 4.9E-5 km2 15000 dm2 = 1.5E-4 km2
1000 dm2 = 1.0E-5 km2 3000 dm2 = 3.0E-5 km2 5000 dm2 = 5.0E-5 km2 16000 dm2 = 1.6E-4 km2
1100 dm2 = 1.1E-5 km2 3100 dm2 = 3.1E-5 km2 5100 dm2 = 5.1E-5 km2 17000 dm2 = 1.7E-4 km2
1200 dm2 = 1.2E-5 km2 3200 dm2 = 3.2E-5 km2 5200 dm2 = 5.2E-5 km2 18000 dm2 = 1.8E-4 km2
1300 dm2 = 1.3E-5 km2 3300 dm2 = 3.3E-5 km2 5300 dm2 = 5.3E-5 km2 19000 dm2 = 1.9E-4 km2
1400 dm2 = 1.4E-5 km2 3400 dm2 = 3.4E-5 km2 5400 dm2 = 5.4E-5 km2 20000 dm2 = 2.0E-4 km2
1500 dm2 = 1.5E-5 km2 3500 dm2 = 3.5E-5 km2 5500 dm2 = 5.5E-5 km2 30000 dm2 = 3.0E-4 km2
1600 dm2 = 1.6E-5 km2 3600 dm2 = 3.6E-5 km2 5600 dm2 = 5.6E-5 km2 40000 dm2 = 4.0E-4 km2
1700 dm2 = 1.7E-5 km2 3700 dm2 = 3.7E-5 km2 5700 dm2 = 5.7E-5 km2 50000 dm2 = 5.0E-4 km2
1800 dm2 = 1.8E-5 km2 3800 dm2 = 3.8E-5 km2 5800 dm2 = 5.8E-5 km2 70000 dm2 = 7.0E-4 km2
1900 dm2 = 1.9E-5 km2 3900 dm2 = 3.9E-5 km2 5900 dm2 = 5.9E-5 km2 90000 dm2 = 9.0E-4 km2
2000 dm2 = 2.0E-5 km2 4000 dm2 = 4.0E-5 km2 6000 dm2 = 6.0E-5 km2 100000 dm2 = 1.0E-3 km2
 
 
To top