TIME NOW
World current time now,
CALENDAR
Calendar monthly, yearly
login CONVERT LENGTH
login CONVERT TEMPERATURE
login DICTIONARIES, LISTS
login SCIENCE EDUCATION RELIGION
login WORK CALCULATOR
login CALCULATE LIFE

Lithuanian to English language dictionary, phrases, translator


           Back to top words and phrases   Lithuanian language game, exercise

Lithuanian phrases, word lists
 A 
 B 
 C 
 D 
 E 
 F 
 G 
 H 
 I 
 J 
 K 
 L 
 M 
 N 
 O 
 P 
 Q 
 R 
 S 
 T 
 U 
 V 
 W 
 X 
 Y 
 Z 

The words and the phrases are taken from http://www.dict.info, http://www.wiktionary.org, http://www.wikipedia.org. If some questions: write [email protected]


Lithuanian language characters
Lithuanian language characters
 

Top Lithuanian words and phrases
 blueberry   mėlynė (f)    1003    
 age   amžius    1002    
 Don't mention it.   Nėr(a) už ką. Tai menkniekis. Prašau. Prašom.    1002    
 bathroom   tualetas    1002    
 Zebra   Zebrai    1001    
 Yoga   Joga    1001    
 Kabul   Kabulas    1001    
 Aesthetics   Estetika    1001    
 knight ; knight   žirgas    1001    
 awe   nuostaba    1001    
 assign   paskirti    1001    
 artful   gudrus    1001    
 adieu ; bye ; cheerio ; farewell ; good day ; goodbye   iki    1001    
 yoghurt   jogurtas (m)    1001    
 blog   blogas    1001    
 apartment   butas (m)    1001    
 and   ir    1001    
 am   esu    1001    
 again   vėl    1001    
 a little   truputį    1001    
 Paul   Paulius    1001    
 bar   baras    1001    
 Yesterday.   Vakar.    1001    
 a minute   minutė    1001    
 I'm against it.   Aš prieš.    1001    
 Am I under arrest?   Ar aš areštuojamas?    1001    
 I'm not interested.   Man neįdomu    1001    
 A glass of red/white wine, please.   Prašau stiklinę raudono/balto vyno.    1001    
 afternoon   popietė    1001    
 No.   Ne.    1001    
 baby   vaikas    1001    
 I love you    Aš myliu tave    1001    
 And you?    O tau?    1001    
 bill   sąskaita    1001    
 basketball   krepšinis    1001    
 bag   maišelis    1001    
 amber   gintaras    1001    
 air   oras    1001    
 at   pas    1001    
 after   po    1001    
 bad   blogas    1001    
 Zoo   Zoologijos sodas    1000    
 Zombie   Zombis    1000    
 Zionism   Sionizmas    1000    
 Zimbabwe   Zimbabvė    1000    
 Zeus   Dzeusas    1000    
 Zenith   Zenitas    1000    
 Zen   Dzenas    1000    
 Zaragoza   Saragosa    1000    
 Zambia   Zambija    1000    
 Zambezi   Zambezė    1000    
 Yuan Dynasty   Juan dinastija    1000    
 Yom Kippur War   Teismo dienos karas    1000    
 Yokohama   Jokohama    1000    
 Yo-yo   Jojo    1000    
 Yenisei River   Jenisejus    1000    
 Yellowstone National Park   Jeloustouno nacionalinis parkas    1000    
 Yellow River   Chvangchė    1000    
 Yasser Arafat   Jesiras Arafatas    1000    
 Yangtze River   Jangdzė    1000    
 Yalta Conference   Jaltos konferencija    1000    
 Yakuza   Jakudza    1000    
 Writing system   Rašto sistema    1000    
 World Wide Web   Žiniatinklis    1000    
 World War II   Antrasis pasaulinis karas    1000    
 World War I   Pirmasis pasaulinis karas    1000    
 World Trade Organization   Pasaulio prekybos organizacija    1000    
 World Trade Center   Pasaulio prekybos centras    1000    
 World Health Organization   Pasaulio sveikatos organizacija    1000    
 World Bank   Pasaulio Bankas    1000    
 Winnipeg   Vinipegas    1000    
 Windhoek   Vindhukas    1000    
 Wind power   Vėjo energija    1000    
 Wind instrument   Pučiamieji instrumentai    1000    
 William II   Vilhelmas II    1000    
 William I   Vilhelmas I    1000    
 Wiesbaden   Vysbadenas    1000    
 Whitehorse   Vaithorsas    1000    
 White dwarf   Baltoji nykštukė    1000    
 White blood cell   Baltasis kraujo kūnelis    1000    
 White House   Baltieji rūmai    1000    
 Westminster Abbey   Vestminsterio vienuolynas    1000    
 Western Roman Empire   Vakarų Romos imperija    1000    
 Western Australia   Vakarų Australija    1000    
 West Virginia   Vakarų Virdžinija    1000    
 West Bengal   Vakarų Bengalija    1000    
 West Bank   Vakarų Krantas    1000    
 Weser River   Vėzeris    1000    
 Wellington   Velingtonas    1000    
 Weimar Republic   Veimaro respublika    1000    
 Weimar   Veimaras    1000    
 Weight   Svoris    1000    
 Web page   Tinklalapis    1000    
 Web browser   Naršyklė    1000    
 Weak interaction   Silpnoji sąveika    1000    
 Wavelength   Bangos ilgis    1000    
 Watergate scandal   Votergeito skandalas    1000    
 Waterfall   Krioklys    1000    
 Water polo   Vandensvydis    1000    
 Wassily Kandinsky   Vasilijus Kandinskis    1000    


Guest:
Hi
Lithuanian is a Baltic language related to Latvian and Old Prussian with about 3.2 million speakers in Lithuania. There are also Lithuanian speakers in Poland, the USA, Brazil, Argentina, Canada, the UK and Uruguay.

2013-09-03 02:26:16
Mokytojas:
LITHUANIAN VOCABULARY, TRANSLATE INTO LITHUANIAN
To pilot: pilotuoti, nuvesti, palydėti, išbandyti, gauti pritarimą.
 
Element:  elementas, sekcija, dalis, stichija, veiksnys, detalė, faktorius, padalinys, grandis, dalelė, pagrindinė sudedamoji subjekto dalis.
 
Argument: argumentas, pareiškimas, pasiteisinimas, prašymas, argumentavimas, ginčas, įrodymas, diskusija.
 
Minister (noun):  ministras, ministras pirmininkas, pasiuntinys, dvasininkas, pastorius, ministerijos sekretorius, vykdytojas, įgaliotas asmuo.
 
Depression: depresija, prislėgta nuotaika, prislėgtumas, sustingimas, stagnacija, įdubimas, pagilėjimas, žemuma.
 
To interview: pokalbis, apklausa, apklausti, kalbėtis, imti interviu, pasikalbėti, susitikimas, pasimatymas.
 
Doctor (noun): Doctor - daktaras, gydytojas, daktaras (kaip mokslo laipsnis).
To interpret: aiškinti, išaiškinti, interpretuoti,
 
Location:  lokacija, vieta, vietos nustatymas, buvimas, išdėstymas, išsidėstymas, apgyvendinimas, padėtis, natūrali aplinka, vietos suradimas.
 
Note (noun): užrašai, pastaba, pastabos, įsidėmėti, atkreipti dėmesį, pasižymėti.

Initiative – iniciatyva (lth) , it is a proper way to translate this word as iniciatyva.

Plan – planas, sumanymas, projektas (lth), it can be translated as planas.

Financial – finansinis (lth) and can be translated as finansinis.

Central – centrinis, svarbiausias, vidurinis (lth), it can be translated as centrinis.

Banks – bankai ( vienaskaita bankas), it can be translated as bankai, as a term Foreign Banks refers to banks overseas.

Region – regionas, kraštas, sritis (lth), it can be translated as regionas

Model – modelis, maketas( lth ), should be translated as būdas or kelias, because modelis/maketas means ‘’ some sort of a sampleof future project ex. Building.’’

Crisis – krizė ( lithuanian), can be translated as krizė, as it refers to economical situation.

Agency - agentūra institucija ( lth), can be translated as institucija, as a term Rating Agency refers to companies that take care of their investors safety.

Markets – turgus, rinka ( lth), should be translated as prekybos vietos, as it refers to selling spots and rinka in overall includes process of trading and buying.

Originally – originaliai ( lth ), should be translated as ’’ iš pat pradžių’’, because the phrase ‘’aš originaliai vyliausi’’ doesn’t exist, and it isn’t suitable pattern of speaking. Word originaliai in itself means something that is unique.

Progress – progresas (lth) , suitable usage.

Telephone – telefonas (lth), suitable usage.

 Company – bendrovė, draugija, (draugų) kompanija, įmonė, kaip (kampanija)(lth), should be translated as kampanija because draugija means “ a group of friends or acquintances having a good time together’’.

Telephone Company – telefono kampanija (lth), should be translated as telekomunikacijos įmonė, because telefono kompanija ‚‘‘ means that company belongs to item that is telephone (what is total nonsense)‘‘

Fund- fondas (lithuanian), proper.

Privatisations-    privatizacijos, (lth), should be translated as nuosavybės, because privatizacija means ‘’ process of taking something away from someone ‘’

Public- Viešas (lth), proper

Balance-sheet – balance/ balansas, sheet/popierius, balanso popierius ( lithuanian), should be translated as ataskaita, because balansas “ means harmony between two divergent things’’

Ambitions- ambicijos, užgaidos (lth), should be translated lūkesčiai, viltys, because ambicija means '' garbės, pripažinimo siekimas, išdidumas''

legal – legalus, teisėtas (lth), proper usage.

financing gap- finansinis plyšys(lth), should be translated as paskola, because plyšys means ‘’when somehere we see a hole, we use this word to describe that hole’’

Land registry- žemės registratūra (lth) , should be translated as žemės registras, because registratūra means ‘’ place where people come to register for an appointment ‘’

Politician – politikas (lth), proper usage.

Political opposition- politinė opozicija (lth), proper usage.

Europe – Europa (lth) proper usage.

Creditors – kreditoriai (lth), should be translated as skolininkai, because it isn‘t appropriate to use this word as it comes from a word kreditas.

Greece‘s Finances – finansai (lth), should be translated as Graikijos finansinė padėtis, because word finansai means ‘‘ numbers in itself, and not description of situation‘‘.

European Central Bank – Europos Centrinis Bankas (lth), proper usage.

Pathological – patologinis (lth), appropriate.

Interest – interestas, susidomėjimas (lth) appropriate.

Communication – komunikacija, bendravimas (lth), suitable translation.
 


2016-04-11 01:20:05
Guest:
1. TO PILOT =>
1) Valdyti / pilotuoti / vairuoti.
2) Palydėti / nuvesti (kur).
3) Prastumti / gauti pritarimą (pvz.: įstatymo projektui / through).
4) Išbandyti.

To pilot out (prepositional verb)–išvesti (iš kur); phraseological unit with the word ‘pilot’- to pilot one’s way- irtis per minią / prasiskinti kelią.

2. ELEMENT =>
1) Elementas (taip pat ir cheminis bei fizinis).
2) Sudedamoji / sudėtinė dalis / dalelytė / dalelė / bruožas (pvz.: an element of truth- dalelė tiesos; honesty is a basic element in his character- sąžiningumas yra svarbiausias jo būdo bruožas).
3) Veiksnys / faktorius (pvz.: the time element- laiko veiksnys).
4) Mokslo pradmenys / pagrindai (paprastai vartojama daugiskaitos forma).
5) Stichija (the elements- daugiskaitos forma) / gaivalas / grandis (pvz.: the devouring element- ugnis; the four elements- keturios stichijos (t.y. ugnis, vanduo, oras, žemė); the crucial elements- tamsūs gaivalai).
6) Komunijos duona ir vynas (bažnytinis terminas / paprastai vartojama daugiskaitos forma).
7) Detalė (technikos terminas) / sekcija (pvz.: katilo ir pan.).
8) Padalinys (karinis terminas) / dalinys.

Phraseological units with the word ‘element’: to brave the elements- išeiti prastu oru; to be in one’s element- jaustis kaip žuviai vandenyje; to be out of one’s element- jaustis ne savo kailyje, jaustis nejaukiai.

3. ARGUMENT =>
1) Argumentas / įrodymas (for- už / against- prieš / pvz.: I’m open to argument- as pasiruošęs išklausyti kitas nuomones).
2) Argumentavimas.
3) Kivirčijimasis / įrodinėjimas.
4) Ginčas / diskusija, (pvz.: a matter of argument- ginčytinas dalykas; to get into an argument- susiginčyti, leistis į ginčą; to hold an argument- diskutuoti.)
5) Trumpas knygos turinys.
6) Nepriklausomas kintamasis dydis / argumentas (matematikos terminas).
7) Parametras, dydis (kompiuterijos terminas).

4. MINISTER (noun) =>
1) Ministras (pvz.: the ministers- ministrų kabinetas; minister of state- aukštas vyriausybės pareigūnas; the Prime Minister- ministras pirmininkas / ministrų tarybos pirmininkas).
2) Pasiuntinys (diplomatijos terminas) / ambasados patarėjas (pvz.: plenipotentiary minister- įgaliotas atstovas / pasiuntinys.)
3) Dvasininkas / pastorius.
4) Vykdytojas (retai vartojamas) / tarnas (pvz.: minister of vengeance- keršto įrankis).

5. DEPRESSION =>
1) Nusiminimas / prislėgtumas / prislėta nuotaika / depresija.
2) Depresija (ekonomikos terminas) / nuosmukis / sąstingis / sustingimas (pvz.: business depression- ekonominė krizė).
3) Paviršiaus įdubimas / įduba / dubuma / loma / įklonis / žemuma (pvz.: depression in the ground- įduba / loma).
4) Nuspaudimas / pagilėjimas.
5) Sumažėjimas / prislopinimas (balso).
6) Depresija (meteorologijos terminas) / žemo atmosferos slėgio sritis.
7) Depresija (fizikos terminas) / nuosmukis.
8) Išretėjimas (technikos terminas).

6. TO INTERVIEW =>
1) Imti interviu, interviuoti.
2) Kalbėtis, pasikalbėti (užduodant klausimus).

7. DOCTOR (noun) =>
1) Gydytojas / daktaras (pvz.: family doctor- šeimos gydytojas / vidaus ligų gydytojas; I saw the doctor yesterday- vakar buvau pas gydytoją; doctors‘ stuff- vaistai (šnekamosios kalbos terminas)).
2) Daktaras (mokslinis laipsnis) (pvz.: to take one‘s doctor‘s degree- gauti (mokslų) daktaro laipsnį; Doctor‘s Commons- teisininkų asociacija; doctors differ / disagree- autoritetų nuomonės nesutampa / skiriasi).
3) Taisytojas (šnekamosios kalbos terminas) / remontininkas.
4) Dirbtinė muselė (meškerioti / žvejoti).
5) Surogatas / pakaitalas.
6) Sufalsifikuotas / sugadintas produktas.

Phraseological unit with the word ‘doctor‘- just what the doctor ordered- (šnekamosios kalbos)- kaip tik tai, ko (kam / kažkam) reikia.

8. TO INTERPRET =>
1) Aiškinti / interpretuoti / suprasti (as).
2) Versti (žodžiu) / būti vertėju (žodžiu).
3) Išaiškinti / iššifruoti.
4) Išversti / traktuoti.

9. LOCATION =>
1) Buvimo vieta / padėtis / gyvenamoji vieta.
2) Vietos nustatymas / vietos suradimas / lokacija.
3) Išsidėstymas / išdėstymas/ paskirstymas.
4) Apsigyvenimas/ apgyvendinimas.
5) Ferma (Australijos ir N.Zelandijos anglų kalbos terminas).
6) Išnuomojimas (teisės / juridinis terminas).
7) Natūrali filmavimo aplinka (kinematografijos terminas) (pvz.: location shooting- filmavimas natūroje / gamtoje (už studijos sienų / ribų)).

10. NOTE (noun) =>
1) Pastaba / išnaša / užrašas (paprastai vartojama daugiskaitos forma- pastabos / užrašai) (pvz.: to write notes on a text- anotuoti / komentuoti tekstą; to make / take a note (of)- užsirašyti, pasižymėti, įsidėmėti; to make a mental note- pasistengti įsidėmėti / neužmiršti; to take notes (of)- užsirašyti (paskaitas ir pan.); to lecture from notes- skaityti paskaitas iš konspekto; notes of a meeting- susirinkimo protokolas; he spoke without notes- jis kalbėjo be rašto / popieriaus).
2) Dėmesys (pvz.: to take note (of)- atkreipti dėmesį (į); without of note- vertas dėmesio).
3) Reputacija / pasižymėjimas / garsumas (pvz.: a man of note- garsus žmogus).
4) Signalas (pvz.: a note of warning- įspėjimas).
5) Ženklas / simbolis (pvz.: note of interrogation- klaustukas; note of exclamation- šauktukas).
6) Raštelis / laiškelis.
7) Pažyma/ atžyma / prierašas / pakvitavimas / aktas / skolinis įsipareigojimas, vekselis (pvz.: seizure note- prekių konfiskavimo aktas; cover note- laikinoji draudimo pažyma).
8) Banknotas.
9) Nota (diplomatinė).
10) Nata / gaida (muzikos terminas) (pvz.: whole note- (amer.) sveikoji nata).
11) Garsas / tonas / gaidelė (pvz.: a note of jealousy in his voice- pavydo gaidelė jo balse; to hit the right note- pataikyti į toną; to change one’s note- (perkeltine reikšme) pakeisti toną).
12) Muzika (poetizmo terminas) / melodija.
13) Požymis / būdinga savybė.
14) Aviza (buhalterijos terminas) (pvz.: credit note- kredito aviza).

Phraseological units with the word ‘note’- to compare notes- keistis nuomonėmis / įspūdžiais; to strike the right / wrong note- sudaryti teisingą / reikiamą / neteisingą / klaidingą įspūdį.

2016-04-12 03:50:29
Student:
Some translations to Lithuanian

“Initiative” (Eng.) = iniciatyva (Lith.).
“Plan” (Eng.) = planas (Lith.).
“Financial” (Eng.) = finansinis (Lith.).
“Central” (Eng.) = centrinis, vidurinis (Lith.).
“Bank” (Eng.) = bankas (Lith.).
“Region” (Eng.) = kraštas, sritis, rajonas, regionas (Lith.).
“Discuss” (Eng.) = apsvarstyti, aptarti, diskutuoti (Lith.).
“Model” (Eng.) = modelis, maketas (Lith.).
“Sovereign” (Eng.) = soverenas (auksinė moneta) (Lith.).
“Crisis” (Eng.) = krizė, persilaužimas (Lith.).
“New” (Eng.) = naujas (Lith.).
“Ratings agency” (Eng.) = reitingų agentūra, biuras, įstaiga (Lith.).
“Three” (Eng.) = trys (Lith.).
“Market” (Eng.) = rinka, pardavimas, prekyba, paklausa (Lith.).
“Originally” (Eng.) = pradžioje, iš pradžių, originaliai (Lith.).
“Progress” (Eng.) = progresas, vystymasis (Lith.).
“Number” (Eng.) = numeris (Lith.).
“Card” (Eng.) = korta (Lith.).
“Telephone company” (Eng.) = telefoninė kompanija (Lith.).
“Post office” (Eng.) = paštas, pašto skyrius (Lith.).
“Port” (Eng.) = uostas (Lith.).
“Fund” (Eng.) = fondas, kapitalas, lėšos (Lith.).
“Privatisation” (Eng.) = privatizacija (Lith.).
“Public” (Eng.) = viešas, atviras, visuomeninis, valstybinis (Lith.).
“Realise” (Eng.) = suvokti, suprasti, įgyvendinti, realizuoti (Lith.).
“Ambition” (Eng.) = ambicija, troškimas (Lith.).
“Registry” (Eng.) = registratūra, registracijos biuras, registracija (Lith.).
“Legal” (Eng.) = juridinis, teisinis, įstatymo leidžiamasis, įstatymiškas, teisėtas, legalus (Lith.).
“Title” (Eng.) = pavadinimas, titulas, vardas, nuosavybės teisės dokumentas (Lith.).
“Political opposition” (Eng.) = politiniai priešininkai (Lith.).
“Option” (Eng.) = pasirinkimas (Lith.).
“Confidence” (Eng.) = pasitikėjimas, pasikliovimas (Lith.).
“Politician” (Eng.) = politikas, valstybės veikėjas (Lith.).
“Creditor” (Eng.) = kreditorius, skolintojas (Lith.).
“Sort out” (Eng.) = atrinkti, surūšioti (Lith.).
“Finance” (Eng.) = finansai, lėšos, pajamos (Lith.).
“Net” (Eng.) = tinklas (Lith.).
“Present” (Eng.) = pateikti, pristatyti (Lith.).
“Restructuring” (Eng.) = reorganizavimas, pertvarkymas (Lith.).
“Default” (Eng.) = finansinių įsipareigojimų nevykdymas (Lith.).
“Form” (Eng.) = forma, pavidalas (Lith.).
“Pathological” (Eng.) = patologiškas, nenormalus (Lith.).
“Interest” (Eng.) = susidomėjimas, domėjimasis, įdomumas, interesas, domesys (Lith.).
“Communication” (Eng.) = komunukacija, susisiekimas (Lith.).
“Minister” (Eng.) = ministras (Lith.).


2016-04-13 10:38:29

 Use username: Guest, Anonymous, Programmer


QUOTES:
Scent is the soul of flowers, and sea flowers, as splendid as they may be, have no soul!
Jules Verne, 20,000 Leagues Under the Sea, Chapter 34
Of all manifestations of power, restraint impresses men the most.
Thucyclides
The best way to make happy money is to make money your hobby and not your god.
Scott Alexander