TIME NOW
World current time now,
CALENDAR
Calendar monthly, yearly
login GOLD PRICE, RATE
login HOROSCOPE
login DICTIONARIES, LISTS
login SCIENCE EDUCATION RELIGION
login FINANCE, BUSINESS
login WORLD COUNTRIES, WIKI

Christian, catholic prayers - in different languages. How to pray?

Prayer - To Saint Rita - in english, latin, russian, lithuanian, polish

To Saint Rita

Holy Patroness of those in need, Saint Rita, so humble, pure and patient, whose pleadings with thy Divine Spouse are irresistible, obtain for me from thy Crucified Christ my request (mention it here). Be kind to me, for the greater glory of God, and I promise to honor thee and to sing thy praises forever.
Oh glorious St. Rita, who didst miraculously participate in the sorrowful Passion of our Lord Jesus Christ, obtain for me the
grace to suffer with resignation the troubles of this life, and
protect me in all my needs. Amen

??? LATIN

???

Ко Святой Рите

О святая Рита, Богом через чудо возвеличенная, ты обладаешь редкой привилегией быть нашей покровительницей и помощницей в отчаянных обстоятельствах. Поэтому с великим доверием к силе заступничества твоего обращаюсь я к тебе и призываю на помощь в нынешних обстоятельствах моих. Будь сострадательна ко мне! Удостой милостивым вниманием молитву мою! Донеси ее до благодатного Престола Божьего и добудь через твое ревностное заступничество удовлетворения просьбы моей. Хоть и не стою я этого заступничества из-за прегрешений моих, но великое доверие, которое я питаю к тебе, послужит, быть может, тому, чтобы приняла ты прошение мое. Уверен (уверена), что не на заслуги глядишь ты, а на нужду и мольбу тех, кто взывает к тебе. Так дай же настоятельной просьбе моей проникнуть до сердца твоего, о святая Рита, и не допусти, чтобы я отошел (отошла) от тебя неутешенным (неутешенной). Обещаю в продолжение всей жизни моей помнить о благодеянии твоем и всегда чтить и любить тебя как покровительницу мою. Аминь.

Į Šventą Ritą

Šventoji Rita, pašlovinta Dievo stebuklais, tu esi ypatinga globėja ir padėjėja atsidūrusiems beviltiškoje padėtyje. Tvirtai pasitikėdamas tavo užtarimo galia, bėgu pas tave ir šaukiuosi tavo pagalbos šiame reikale. Pasigailėk manęs! Teikis išklausyti mano maldą, nunešk ją prie dieviškojo gailestingumo sosto ir išprašyk savo užtarimu pagalbą. Dėl savo nuodėmių nesu vertas, kad mane išgirstum, tačiau pasitikiu tavimi ir tikiuosi, kad imsiesi mano reikalo. Juk tu žiūri ne prašančiojo nuopelnų, bet jo vargo ir maldų. Tegul mano atkakli malda pasiekia tavo širdį ir neleidžia man likti be paguodos. Aš pasižadu visą gyvenimą prisiminti tavo geradarybę ir visados garbinti tave kaip savo ypatingą globėją. Amen.

Do Świętej Rity

O Święta Rito, cudowna gwiazdo naszego świętego Kościoła, obrończyni nasza w sytuacjach beznadziejnych, patronka spraw trudnych. Zwierciadło cierpliwości, pociecho cierpiących, lekarko chorych, wzorze mojej świętości, moja ukochana oblubienico Pana naszego Jezusa Chrystusa, znakiem cierniowym z korony Ukrzyżowanego.

Z serca chcę cię wielbić i prosić jednocześnie o modlitwę za mnie, abym poddał się woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przyjdź mi z pomocą, najświętsza Rito i spraw, abym nie cierpiał i doznał skutków Twej opieki. By moje zanoszone modlitwy, u tronu Boga zostały wysłuchane. Wyproś dla mnie wzmocnienie mojej wiary, nadziei i miłości, czystego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej i łaski ... (wymienić).

I to spraw, abym pokonał wszystkie przeszkody i pokusy, abym mógł dojść kiedyś do nieba i tam Ci podziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

          

DAILY BIBLE QUOTES, DAILY BIBLE READING

          
..... ‘You are my Son. Today I have become your father.’ *

cb(13,34);

13:34 “Concerning that he raised him up from the dead, now no more to return to corruption, he has spoken thus: ‘I will give you the holy and sure blessings of David.’ * cb(13,35); 13:35 Therefore he says also in another psalm, ‘You will not allow your Holy One to see decay.’* cb(13,36); 13:36 For David, after he had in his own generation served the counsel of God, fell asleep, and was laid with his fathers, and saw decay. cb(13,37); 13:37 But he whom God raised up saw no decay. cb(13,38); 13:38 Be it known to you therefore, brothers, that through this man is proclaimed to you remission of sins, cb(13,39); 13:39 and by him everyone who believes is justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. cb(13,40); 13:40 Beware therefore, lest that come on you which is spoken in the prophets: .....
QUOTES:
Government is the only institution that can take a valuable commodity like paper, and make it worthless by applying ink.
Ludwig Van Moses
I still live.
Daniel Webster, last words, 24 October 1852.
What gunpowder did for war the printing press has done for the mind.
Wendell Phillips